Inspireren, stimuleren en realiseren van digitalisering

Digitaliseren lijkt aan de orde van de dag. In veel gevallen blijkt digitaliseren daadwerkelijk meerwaarde te hebben. Je kunt daardoor efficiënter werken, je hebt minder medewerkers nodig of het helpt je om veiliger te werken. Toch kun je je als mkb-ondernemer afvragen of digitaliseren ook voor jou een oplossing kan zijn. Bovendien, waar begin je? Het antwoord is simpel: bij Impuls Zeeland. Rutger van der Male, projectleider digitalisering bij Impuls Zeeland, legt je graag uit wat hij en zijn collega’s voor je kunnen betekenen.

“Stappen zetten op het gebied van digitalisering is voor veel ondernemers lastig”, legt Rutger uit. “Dat is ook wel logisch. De mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos, zowel wat betreft het digitaliseren van producten als van diensten en processen. Denk bijvoorbeeld aan de start van een webshop, de introductie van een digitaal boekhoudpakket of de robotisering van de productieprocessen. Met zo veel mogelijkheden kom je als ondernemer voor tal van vragen te staan. Waar doe je goed aan en wat levert het je uiteindelijk op? Natuurlijk zijn er in elke branche koplopers, maar de praktijk leert dat digitalisering voor het merendeel van de ondernemers een lastig vraagstuk is.”

Digitaal Doen Zeeland

Rutger benadrukt dat Impuls Zeeland Zeeuwse ondernemers graag op verschillende manieren wil bijstaan, namelijk door hen te inspireren, stimuleren en hen te helpen digitalisering te realiseren. “Sommige ondernemers hebben behoefte aan inspiratie. Daarom zijn we gestart met het project Digitaal Doen Zeeland. Op digitaaldoenzeeland.nl delen we inspirerende en informatieve praktijkvoorbeelden van Zeeuwse ondernemers. Zij vertellen over hun eigen stappen richting digitalisering en over de opbrengsten daarvan. Daarnaast zetten we in op inspiratie door bijeenkomsten te organiseren, bijvoorbeeld over het gebruik van robotica. Ook zit ik rond de tafel met ondernemers in de recreatiebranche om te praten over dynamic pricing. Dit houdt in dat bedrijven voortdurend hun prijzen aanpassen om enerzijds de marge en anderzijds de kans op reserveringen te optimaliseren.”

Vouchers

Behalve inspiratie en informatie is Impuls Zeeland ook het loket voor vouchers. De bedragen, oplopend tot maximaal zesduizend euro, kunnen worden gebruikt voor de implementatie van digitaliseringsprojecten. De vouchers maken deel uit van de MKB Deal Digitalisering die de Provincie Zeeland met het Rijk heeft afgesloten. “Vanzelfsprekend gelden diverse voorwaarden voor deze vouchers. Zo wordt de ondernemer geacht ook zelf in het project te investeren. Als ik kijk waarvoor de vouchers tot nu toe zijn verstrekt, dan zijn dat vrijwel allemaal innovatieve projecten. Een aansprekend voorbeeld is de innovatieve scanapparatuur waarmee fietsverhuurder Neptunus Tweewielers in Breskens inmiddels werkt. Door de huurfietsen te scannen, kunnen zij een inefficiënte stap in de uitgifte van de fietsen overslaan. Dit werkt zo goed, dat zij de apparatuur nu ook aan derden verkopen.”

Business begeleiding

Ondernemers die zich afvragen hoe ze een goede business case kunnen opstellen rondom digitalisering, kunnen een beroep doen op begeleiding. “We werken daarvoor samen met Dockwize. Zo ondersteunen we ondernemers niet alleen met de technische ontwikkeling van bijvoorbeeld robotisering, automatisering of kunstmatige intelligentie, maar ook met de vertaling daarvan naar hun specifieke business. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn onder andere: hoe verdien ik daarmee mijn geld of hoe kan ik hiermee mijn afzetmarkt vergroten.”

Ga in gesprek

Rutger is overtuigd van de kansen van digitalisering. “Het kan écht wat betekenen voor een bedrijf. Zelf heb ik een technische achtergrond en ik vind het enorm inspirerend om te zien wat er allemaal bedacht en ontwikkeld wordt. Bovendien, het enthousiasme van collega-ondernemers kan soms net het zetje geven dat mensen nodig hebben. Ondernemers die serieus nadenken over digitalisering, nodig ik van harte uit een kijkje te nemen op www.digitaaldoenzeeland.nl of maak eens een afspraak voor een gesprek.”