Digitalisering, automatisering en robotisering in de vrijetijdssector

Kansenkaart Technologisering

Kansenkaart Technologisering

Welke mogelijkheden biedt digitalisering voor jouw toeristisch bedrijf?

 

Meegaan met digitalisering biedt nieuwe kansen voor uw bedrijf. Technologie maakt het onder andere mogelijk bedrijfsprocessen te herstructureren, flexibeler te werken en helpt om sneller te kunnen inspelen op veranderende eisen en wensen. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme ontwikkelde een kansenkaart met concrete kansen voor technologische innovatie in de vrijetijdssector op het gebied van Human Capital.