Nederlandse ‘European Digital Innovation Hubs’ versnellen digitalisering.

Op het Smart Industry Jaarevent in Nieuwegein tekent minister van Economische Zaken Micky Adriaansens vandaag een samenwerkingsovereenkomst met vijf ‘hubs’. Met de oprichting van de vijf hubs is een investering van 30 miljoen euro gemoeid, dat door de Europese Commissie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en een aantal provincies ter beschikking wordt gesteld. De komende drie jaar zullen ongeveer 3.500 bedrijven en 200.000 mensen worden ondersteund bij het toepassen van nieuwe digitale technologieën.

 

Digitalisering is inmiddels de spil van de innovatiestrategie van het bedrijfsleven. De inzet van data en technologieën zoals AI, het Internet of Things, of 3D-printen zijn steeds vaker de norm. Waar grote bedrijven hierin stevig investeren, is dit voor de Midden- en Kleine Industrie (MKI) bedrijven lastiger.

Netwerk van European Digital Innovation Hubs
De Europese Unie heeft daarom een Europees netwerk opgericht, dat bedrijven helpt met het ontdekken en testen van digitale technologieën, het opdoen van digitale vaardigheden en het helpen verkrijgen van financiering om deze technologieën te implementeren. In Nederland is ervoor gekozen om vijf van deze ‘European Digital Innovation Hubs’ (EDIH’s) op te richten. Door Europese samenwerking kunnen de beste voorbeelden uit Europa als inspiratie dienen voor Nederlandse bedrijven, hebben Nederlandse bedrijven gemakkelijk toegang tot unieke kennis uit andere landen en kunnen bedrijven zich profileren op een Europees podium. Op dit moment wordt vergelijkbare ondersteuning gegeven via de zogenaamde ‘Smart Industry Hubs’. Deze vijf regionale steunpunten hebben model gestaan voor de vijf nieuwe Nederlandse EDIH’s. De EDIH’s gaan vanaf het vierde kwartaal van 2022 aan de slag om bedrijven in een groot aantal economische sectoren te ondersteunen bij de digitale transformatie van hun bedrijfsvoering.

Aan de slag met EDIH in Zeeland
“Mkb-ondernemers weten vaak niet waar ze moeten beginnen en waar ze moeten zijn. De EDIH Zuid-Nederland helpt ondernemers op laagdrempelige, praktische wijze aan de slag te gaan.” aldus Gerard Blom, programma coördinator van Smart Industry Hub Zuid.

Ook Zeeland maakt onderdeel uit van EDIH Zuid-Nederland. In Zeeland ligt de focus op De ondersteuning is gericht op automatisering, robotisering en slim gebruikmaken van data zoals AI en digital twinning, maar ook 3D-printen en VR/AR toepassingen. Behalve ondersteuning kunnen ondernemers ook terecht bij het EDIH platform voor financiering en het gebruik maken van testfaciliteiten.

Elke Zeeuwse ondernemer kan nu al terecht  met vragen rondom digitalisering bij het netwerkplatform Digitaal Doen Zeeland. “Het platform biedt via workshops informatie en inspiratie aan om de ondernemers in het mkb op weg te helpen met diverse aspecten van digitalisering waaronder digitaal boekhouden, automatisering tot het ontwikkelen van apps of webshops” aldus Rutger van der Male programma manager van Digitaal Doen Zeeland.

Zuid-Nederlandse samenwerking voor optimale MKB ondersteuning
De nieuwe EDIH Zuid-Nederland samenwerking wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning van de Europese commissie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Provincie Zeeland, Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg.