In februari 2023 organiseert Digitaal Doen Zeeland een Hilti – Equans demo-event in De KAAP in Vlissingen.

Tijdens dit demo-event staat het afpluggen van pijpenbudels centraal. Pijpenbundels zijn onderdeel van warmtewisselaars, een cruciaal onderdeel in veel chemische fabrieken. Deze pijpenbundels zijn onderhevig aan slijtage, de individuele pijpen moeten regelmatig worden afgeplugd als de pijp niet meer aan de kwaliteitseisen voldoet. Dit afpluggen is een zeer arbeidsintensief proces waarbij vaak fouten worden gemaakt. Hilti en Equans hebben gezocht naar een manier om dit proces sneller en betrouwbaarder te kunnen uitvoeren met nieuwe technologie.

Tijdens dit demo-event zullen Hilti en Equans het resultaat van hun zoektocht presenteren; een unieke manier om met behulp van een Robotic Total Station en lasergestuurd het proces van afpluggen veel sneller en betrouwbaarder te maken! Door out of the box te denken kan een innovatieve toepassing uit de bouwsector (de Total Station wordt daar gebruikt voor het uitzetten van posities, metingen en uitlijningen) nu zorgen voor een doorbraak in de chemische en maintenance sector.