Stel je hebt een heel park aan machines en apparaten, cruciaal voor de continuïteit van jouw bedrijf. Dan heb je daarmee ook meteen een heel woud aan onderdelen die mogelijk defect kunnen raken. Ben jij daar goed op voorbereid? Rounded bedacht een applicatie waarmee het antwoord ‘ja’ is. Met de Digital Business Implementation Voucher valideerden ze hun concept.

Rounded is van origine internationaal leverancier van onderdelen voor met name mobiele telefoons, laptops en huishoudelijke elektronica. Daarnaast zijn ze zich ook gaan toeleggen op de ontwikkeling van innovatieve software voor machinebeheer. Ze zagen namelijk dat bedrijven vaak overvallen worden door defecte onderdelen.

Sales & Business Development Manager Raoul van Hijfte legt uit: “Bedrijven moeten in situaties van een defect nu veelal met spoed op zoek naar vervanging en worstelen met het vinden van de juiste onderdelen. Daardoor kiezen ze regelmatig voor dure oplossingen of zelfs voor vervanging van de hele machine. Zonde, want dat is in veel gevallen niet nodig.”

Space

Uit duurzaamheids- en kostenoogpunt besloot men bij Rounded een oplossing te bedenken. “We ontwikkelden een applicatie, Space, waarin alle machines en apparaten toegevoegd kunnen worden. Bedrijven houden hiermee grip op een goed functionerend machinepark door een duidelijk overzicht van onderhoud, keuringen en onderdelen. Daardoor wordt preventief onderhoud mogelijk en heb je dus minder defecten en downtime. Doordat je bovendien tijdig op vervanging van onderdelen kunt anticiperen, kun je rustig naar goede en betaalbare onderdelen zoeken. Die kunnen bedrijven dan ook weer via ons vinden en kopen.”

Opstarten kost geld

Het idee stond al als een huis. Nu nog de realisatie. “Daar is een flinke investering mee gemoeid. We moesten de machines van pilotbedrijven volledig in kaart brengen en in onze software zetten. Dat kost enorm veel tijd. Het is een goede investering, want eenmaal in de software verwerkt kunnen we iedereen met zo’n zelfde machine helpen, maar de opstart kost natuurlijk wel klauwen met geld.”

Validatie mogelijk dankzij voucher

Juist in deze periode sprak Coen met Rutger van der Male, programmamanager bij Impuls Zeeland. “Hij bracht de Digital Business Implementation Voucher ter sprake. Dankzij deze voucher konden we ons MVP (minimum viable product) introduceren bij pilotbedrijven en met hun feedback Space verder ontwikkelen. Dit leidde ertoe dat we de applicatie volledig omgegooid hebben. Uit de feedback bleek namelijk dat er onnodige functionaliteiten in zaten en dat alles veel simpeler moest.”

Direct effect

Terug naar de tekentafel dus. “Frustrerend natuurlijk, maar ontzettend leerzaam! We hebben allerlei aanpassingen gedaan en inmiddels geven onze pilotklanten aan dat Space heel gebruikersvriendelijk is en dat ze een direct effect zien. Reparatiekosten gaan omlaag, de levensduur van machines wordt verlengd en de continuïteit van hun processen verbetert.”

Lancering Space

Het gaat zo goed dat Rounded Space tijdens Contacta bij het brede publiek durfde te lanceren. “Dat was spannend, maar de reacties waren heel positief. Vanuit deze basis gaan we proberen de eerste licenties voor de instapversie te verzilveren van waaruit we Space verder kunnen doorontwikkelen. We hebben daar al allerlei ideeën bij!”

Ook digitaliseren?

We helpen je graag verder.

Digitaal Doen Zeeland is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Provincie Zeeland.